Nyheder

Bliv klogere på hvad en ejeraftale betyder

 

Du har sikkert før stødt på begrebet; ejeraftale. Det er egentlig et begreb som bruges i diverse sammenhænge men som de fleste ikke er helt med på hvad betyder, når det kommer til stykket.

En ejeraftale regulerer faktisk det interne forhold der er mellem kapitalejerne i et anparts eller aktieselskab. Denne type af aftale erstatter dog ikke selskabets vedtægter. Aftalen skal blot ses som et tillæg hvor kapitalejerne sammen har muligheden for at sammensætte et fælles sæt spilleregler. Når man begynder at diskutere hvorvidt en ejeraftale er en god idé, så åbner man automatisk også op for, at man giver alle parter muligheden for at opdage samt analysere på de faldgruber der naturligvis altid vil opstå i et hvilket som helst samarbejde.

Hvorfor?

Kort fortalt sørger ejeraftalen altså for at regulere, hvad der skal ske med den respektive virksomhed, skulle der opstå en konflikt eller uenighed, af større eller mindre grad, blandt kapitalejerne.

Ejeraftalen er simpelthen fundamentet for et trygt samt godt og langvarigt samarbejde. Det er en form for forsikring, hvis disse konflikter eller andre grunde til ophør af selskabet skulle opstå. Det handler i bund og grund om, at få styr på disse betingelser og indgå en sådan aftale imens man stadig er gode venner. I kommer herved også til at sikre jer selv og hinanden de bedste forhold i tilfælde af sådanne uoverenstemmelser. 

Hvem?

For virksomheder med flere ejere, det vil med andre ord sige et interessentskab (I/S), er det særdeles fornuftigt at oprette en ejeraftale. Denne specifikke ejeraftale kaldes en interessentskabskontrakt. Grunden til dette ligger i, at der her er tale om en ejeraftale for virksomheder – og ikke for selskaber.

Som udgangspunkt er det de direkte ejere af et selskab der skal sørge for, at der bliver indgået en ejeraftale. Denne regel gælder uanset om der er tale om en fysisk person eller juridisk person.

Hvornår?

Der er rent faktisk ingen regler for hvornår, eller om man i det hele taget, skal indgå en ejeraftale. Det anbefales dog til hver en tid, at man laver en ejeraftale samtidig med, at man stifter det respektive selskab. På denne måde giver alle involverede jeres samarbejde et særdeles godt fundament allerede helt fra starten af.

Hvis de involverede parter så skulle komme i uenigheder inden selve indgåelsen af ejeraftalen, kan det faktisk være nærmest umuligt at komme til enighed. Dermed kommer en ejeraftale til at spille en vigtig rolle.

Find mere om www.nemadvokat.dk her